• +381(0)11/30-98- 198
  • office@finodit.co.rs

O Nama

O Nama


Preduzeće za reviziju FINODIT doo Beograd osnovano je 1996. godine, tako da spada među najstarija revizorska preduzeća u zemlji. FINODIT ima dozvolu za rad Ministarstva finansija I upisan je u Registar preduzeća za reviziju, član je Komore ovlašćenih revizora i Saveza računovođa i revizora Srbije, koji su članovi IFAC-a. FINODIT je kod Komisije za hartije od vrednosti upisan na Listu pravnih lica koja mogu obavljati reviziju finansijskih izveštaja javnih društava, a u Ministarstvu pravde FINODIT je upisan u Registar sudskih veštaka -pravnih lica ministarstva pravde za obavljanje poslova veštačenja iz ekonomsko-finansijske oblasti.

U FINODIT-u je stalno zaposleno preko 40 ljudi, od čega je 8 ovlašćenih revizora, koji imaju važeće licence i sertifikate Ministarstva finansija za vršenje revizije finansijskih izveštaja. Zahvaljujući velikom broju obrazovanih i visokostručnih kadrova, kao i kontinuiranoj edukaciji zaposlenih, FINODIT održava i podiže svoj kvalitet rada, uz povećanje broja klijenata i unapređenja kvaliteta pruženih usluga.

Sedište FINODIT-a je u Beogradu, a takođe u cilju što boljeg praćenja i saradnje sa klijentima imamo registrovane ogranke u Novom Sadu, Somboru, Subotici i Novom Pazaru.