• +381(0)11/30-98- 198
  • office@finodit.co.rs

Ovlašćeni Revizori

Ovlašćeni RevizoriDr Jelena Slović
Dr Dejana Miljković
Dr Dženan Koca
Mr Zoran Ilić
Dragica Zdravković, dipl. oec.
Marko Brkić, dipl. oec.
Bojana Peruničić, dipl.oec. (interni revizor)
Biljana Čučković-Sakić