• +381(0)11/30-98- 198
  • office@finodit.co.rs

Principi

Principi


FINODIT poseduje znanje i iskustvo koje je potrebno da svaki angažman izvrši kvalitetno i profesionalno,a osnovni principi kojima se FINODIT rukovodi tokom vršenja svoga posla su:

*Kvalitet izvršenog posla;
*Poštovanje zakona i ostale regulative;
*Stručno i savesno pružanje usluga;
*Profesionalnost i ugled;
*Nezavisnost i objektivnost;
*Etika kroz primenu Kodeksa etike za profesionalne računovođe;
*Čuvanje poslovne tajne.