• +381(0)11/30-98- 198
  • www.finodit.co.rs

Revizija i usluge srodne reviziji

Revizija i usluge srodne reviziji


Moderno poslovanje i donošenje poslovnih odluka danas podrazumeva da su zasniva nainformacijama koje su prethodno proverili nezavisni revizori. Cilj revizije je da izrazi mišljenje, sa razumnim stepenom uveravanja, o tome da li finansijski izveštaji istinito i objektivno prikazuju finansijski položaj privrednog društva, rezultat njegovog poslovanja i tokove gotovine za određeni period.

FINODIT poseduje veliko iskustvo u reviziji i uslugama srodnim reviziji za klijente iz različitih delatnosti. Pored velikog iskustva, FINODIT kontinuirano radi na edukovanju svih svojih zaposlenih kako bi primenili moderan revizijski pristup i postigli visok kvalitet rada. Prilikom svakog angažmana važno nam je da upoznamo poslovanje svakog pojedinačnog klijenta, načina njegovog funkcionisanja, sistem internih kontrola, proceni i upravljanje rizicima, kako bi smo klijentima mogli da pružimo savet kako da ih poboljšaju. FINODIT pruža usluge revizije i usluge srodnih reviziji kao što su:

*Revizija finansijskih izveštaja (akcionarska društva, društva sa ograničenom odgovornošću, javna preduzeća, gradovi, opštine, udruženja, nevladine organizacije, sportski klubovi, politički subjekti);
*Usluge srodne reviziji;
*Drugi poslovi iz ekonomske oblasti (Due Dilligence i ostale analize);
*Finansijska forenzika.